O čem je tato doba?

O čem je tato doba? To je čím dál více zřejmé. Mnoho příspěvků pojednává o tomtéž. Je to hra o duši. Respektive o roztřídění těch, co sem svojí vibrací už nepatří a těch, kteří se ubírají směrem vývoje své duše. Tak, jak to kdo pochopil, tak tam směřuje.

            Jsme ve fázi, kdy se ukáže, pro co  jsme se rozhodli žít. Jestli budeme následovat temnotu svého ega a jeho metrixového programu myšlenek, kdy se necháme ovládat strachem  nebo se vydáme s důvěrou v Božího vedení, a budeme následovat lásku. O to tu jde.  Dá se to vysvětlit i na principu magnetů. Světlo verzus temnota. Oba dva jsou magneticky přitažliví. Obsahujeme-li lásku přitáhne nás vyšší vibrační úroveň, se kterou se to spojí. Ovládne-li nás strach, pak nás přitáhne toto stejně rezonující pole.  Závěrečná zkouška o tom, jak se kdo zachová v bodě nula. V prostoru, kde nebude nic, jak bylo. Jak se očekává několikadenní tma 21. 12. tohoto roku,  kvůli zarovnání všech planet. Dny temna, kdy nastne čas rozhodnutí, kam  patříme.

           Je to i docela logické. Při představě, že vše rezonuje na principu membrán, je jasné, že se každý přičlení přirozeně k membráně, se kterou je vyladěný. To vše je umocněno i tímto stavem času, ve kterém se to má uskutečnit skokově, jako ještě nikdy před tím. Vždy to probíhalo skrze nové zrození, u některých osvícených i během života.

          Jen se zkuste vžít do situace, že je několik dní tma. Co se ve vás odehraje? Panika a shon, rabování, šílenství? Nebo ponoření se do svého nejniternějšího prožívání, spojení se s Bohem v nás a odevzdání důvěry, že ze tmy mateřského lůna se zrodíme do světla. S důvěrou, že toto zrození je řízeno matkou přírodou – Zemí, která přesně ví, co udělat, aby to vše dopadlo dobře. Dítě jen určí, že je připraveno. To ostatní je řízeno. To je vyšší úroveň víry. Důvěra. Důvěra a vědomí lásky. To je vše, co máme pochopit a žít. Důvěřujme Matce Zemi, naladmě se na ní skrze přírodu. Je to to nejjistější, co tu je. Vyladění se s jeními rytmy a pochody. Vše je řízeno a vše je z lásky k nám pro pochopení a uvědomnění si, kdo jsme.