Co mně ovlinilo

Regresní terapie

Tuto terapii řadím na první místo, protože mi hodně věcí dala do souvislostí a taky v mnoha věcech pomohla. Rozhodně jsem díky ní pochopila některé principy života i vesmírné zákony.

Z těch, co mi v tom pomohli byla určitě Dominika Pluhařová a František Capellari.

 

Automatická kresba

K té mě přivedl můj nadaný bratr. Díky ní jsem zjistila moc podvědomí a vnitřního vedení. A ač jsem také výtvarně za bráškou nezaostala, tak výtvory automatické kresby mám spíše jako zářiče a návody, než jako krásné dekorace. Nicméně jsou i některé, které se osvědčili a velice dobře fungují J

 

Rodinné konstelace

Tento obzor je hlavně v pochopení neviditelných vlivů a možností, které mohou nastat. Opět jsou zde principy, které se mi hodně osvědčili a pomohli v pochopení jednání některých lidí.