Moje cesta

Buďte vítáni na mých stránkách, kde je mou touhou zaznamenávat myšlenky, poznatky i třeba informace, které mě oslovují. Tyto stránky se rodí postupně tak, jak se rodí mé vědomí a osvětlují se mi souvislosti. Ty jsou těmi duchovními krůčky mého bytí zde na Zemi. To, co v tuto chvíli vím o svém potenciálu a úkolu je asi tolik. Z mých dávných vzpomínek se začíná ukazovat, že je zde jakýsi projekt. Ten začal již hodně dávno a jeho příčiny ještě dřív. Jsem jednou z mnoha, co se narodili za účelem zvedání vibrací planety Země, prostřednictvím jejích obyvatel. Mou vnitřní touhou už od malička bylo osvětlovat souvislosti a příčiny dějů, kterým mnozí nerozumí a jak to vnímám, dělají zbytečně sami sobě bolest a upírají si radostnou spokojenost. To je ale jedním z podpůrných procesů mého poslání. V tuto chvíli zde působím jako tzv. membránový zvyšovač vibrací. Touto cestou nabízím svému okolí cestu a přirozené ladění. Jde také o vzájemnou spolupráci. Převýšením osobních vibrací jen o schůdek či dva výše, aby se zvyšování mohlo dít přirozeně a celistvě. Pravdou je, že se ale začíná ukazovat i větší propad mezi těmi, co jdou s nabízeným vibračním skokem a těmi, co zůstávaj zamotávani ve svém nevědomí. Ale i to je součástí procesu a projev svobodné vůle v dualitě. Celým úkolem v tuto chvíli je povznést globálně s ostatními vědomí Země a bytostí zde žijících, nad úroveň energie strachu. Ono celkově je stěžejní pochopit pravidla duality a její zákony. Teprve tímto vstupujeme do vědomého konání a jsme schopni být tvůrci svého bytí na Zemi. V současné době mé kroky vede učení paní Naomi Aldort. Tato dáma se stala přirozeným psychologem v oblasti výchovy dětí. Je to celistvý přístup rodičů k dětem a chování v rodině. Naše postupy ve výchově jsou ovlivněny rodinnými programy, které si neseme z vlastního dětství. Bohužel jde často o direktivní a mocnářský přístup na míle vzdálený od láskyplného provádění přirozeným vývojem dítěte. Máme naučený pocit, že děti je třeba vychovávat. Že by měly dělat to a to, tehdy a tehdy, tak a tak. Ale to není tak úplně pravda. Když dojde k početí, tak se 9 měsíců dokáže děťátko vyvíjet dokonale a vždy se mu rozvine ve správný čas to, co zrovna je v plánu pro následný vývoj. Po narození máme pocit, že to dítě samo nezvládne nebo bude nevychované. Uchylujeme se k formování pomocí zákazů a direktivních nařízení. Navíc máme tabulky, do kterých když nezapadá, tak na dítě vyvíjíme výchovný tlak , aby to do té tabulky pěkně dohnalo. Co na tom, že to jeho tělo a duše ještě nemá na programu.. Má to tak být… A dítěti vzniká pocit viny a učí se pocit, že není dost dobré. Rodiče ho učí žít jejich představu o něm, místo aby umožnily přirozený vývoj a podporovali jedinečnost svého potomka. Přístup, který učí Naomi je o vnímání a rozvíjení vzájemného láskyplného vztahu. V každém z nás je zraněné dítě a bolest těchto zážitků programuje naše chování, protože to jinak neumíme. Naomi používá speciální postup, jež vede procesem uvědomování a léčení starých ran. Po té již umíte řešit jindy emociálně vypjaté okamžiky a na místo nich nastává doma harmonie. Zajímavé je si vyzkoušet, jak jednoduše to funguje, když jste dítěti láskyplným rodičem. Například, když dítě usedavě pláče, je na místě nepopírat realitu. Je důležité vyjádřit, že vidíte jeho pláč a vnímáte jeho bolest. Dítě než se naučí vyjadřovat slovy, tak používá gesta a emoce. Když Vám takto evidentně sděluje, že to bolí, stačí být s ním a potvrdit, že chápete jeho sdělení a věříte jeho bolesti. Třeba větou: “ Já vím, bolí tě to. Jsem tu s tebou.“ Namísto namítání: „Prosím tě, vždyť to nic není..“ V první reakci jste vyjádřili pochopení a láskyplnou oporu. V tom druhém se dítě cítí nepochopené a nemilované. Kam současný postup dospěl je vidět v naší společnosti. Namísto spolupráce je tu soutěž a nedostatečná sebedůvěra. Neustálé hledání uznání a zakořeněný pocit viny vedoucí v mizivou sebelásku. Mám touhu šířit tyto informace a pomoci rodičům uzdravit bolestné rány, aby mohli žít se svými dětmi v lásce a harmonii. Proto pořádám semináře tohoto Naomina učení. Bližší informace naleznete zde:http://www.zafiro.cz/?page_id=417 Věřím, že je to krok k lásce a sounáležitosti se všemi. To je veliká a hluboká touha mého srdce a modlím se za ni. Žaneta Matesová


www.minervazdravi.com