Partnerská diagnostika vztahu

DIGNOSTIKA PARTNERSKÁ / OSOBNÍ

1 osoba- Cena: 250,-

2 osoby- Cena: 400,-

 

Příklad v kombinaci s numerologií:

Partnerskádiagnostika

Nejprve se zaměřím na partnerku (první výpočet z leva) z pohledu numerologie. Je to bytost podle mnoha směrů veselá a zábavná. Určitě je oblíbená ve společnosti, kde ji lidé berou jako jednu z neodmyslitelných osob tvořící zábavu. Díky 4 ve dni narození má na to dostatek energie a 2 jí dává odhad vhodnosti, co se zrovna hodí. Má ale v oblasti slabé stránky 2 také, což může ukazovat na menší odhad, kdy přestat. Může se stát, že se to už úplně nemusí hodit. V pracovní oblasti je velice univerzální a samostatná. Dokáže samostatně myslet a poradit si v úzkých. Tato vlastnost je jí vlastní i v životě. V partnerství je také tou zábavnou a veselou. Opatrnost bych radila, když se objeví někdo, na koho má dát. Ovlivňují ji často lidi, kteří jsou k ní přitahováni v rámci karmy, neboli zákonu akce a reakce. Znamená to, že je dobré uvědomit si, co s dotyčným člověkem mám dořešit nebo pochopit. Může to mít někdy i dost nepříjemné dopady. Z energií čaker je vidět nějaká rána, bolest na srdci. Může to být ztráta, křivda, ublížení. Doporučuji tuto záležitost zpracovat a oblast tím očistit a uvolnit ( rodinné konstelace apod.). Opatrně. Pokud se s tím nebude pracovat, hrozí i nemoc této oblasti.

U partnera je ze dne narození znát také veselá a diplomatická povaha. Dokáže se přizpůsobovat okolnostem a často se mu dostává podpory štěstěny. 3 se mu objevuje jak v silné stránce tak i ve slabé. Může to znamenat buď, že příliš na štěstěnu spoléhá, nebo že je pod vlivem ega tak, že se to někdy stává až jeho nevýhodou. Hlavně ve smyslu zatemnění přirozené intuice a vnímání, které má velice slušné. Svým okolím je vnímán jako velice sdílný a komunikativní s v partnerství chce mít pocit posledního slova, nebo že tam je on, kdo nosí kalhoty J U tohoto muže je velice důležitá rovnováha.  Musí mít vše v pohodě. Jakákoli disfunkce jej bude dost trápit. Jeho karma se může objevovat v pracovních vztazích v podobě podobných špatných šéfů, nebo v nedorozumění s někým apod. Opatrnost doporučuji také u lidí, kterým dá svoji důvěru.

Co se týká partnerství:

Je zde vidět společné zázemí a to, že to tak oba cítí. Oblast zázemí i sexuality se dotýkají, to znamená, že jsou v pořádku a fungují. Prolnutí může nastat se sňatkem např. . Oblast na které by se mělo zapracovat je podpora jeden druhého v jeho nejistotách. Pohlazení bolístek vhodným způsobem. Na to ukazuje i oblast komunikace. Zde je třeba porozumět, jak to partner, partnerka vnímá a jak jí informaci sdělit, aby jí neublížila, ale informace byla láskyplně předána. Slečna má hezky rozvinutou intuici i napojení na duchovní sféru. V této oblasti se ale drží ve sdílení s partnerem zpátky. Ten má tyto oblasti zavřené a zatím jim neporozuměl. Pro oba platí, dávat si pozor nebo lépe řečeno pochopit, co z lidí kolem vás se vás snaží naučit a i třeba špatnou formou vás přivézt k nějakému karmickému uvědomění.