Analýza numerologií a automatickou kresbou

KOMBINOVANÝ NUMEROLOGICKO-ENERGETICKÝ ROZBOR

Tento rozbor z datumu narození ukazuje na vlohy, dispozice a indispozice člověka při příchodu na svět. Tyto vlohy se v průběhu života mohou rozvíjet nebo potlačovat. Ukazuje a směřuje člověka k jeho potenciálu pro tento život. Zároveň i nastiňuje oblasti, na kterých je třeba pracovat a kultivovat je. Tento rozbor doporučuji kombinovat s aktuálním stavem energetických center ( čaker) Zde se jasněji ukáže, kde dochází k potlačení a disharmonii v současnosti. Ukáže také to dobré a i celkovou vyváženost.

Mohu také rozbor rozšířit o rozbor vašeho jména z pohledu numerologie. Jméno  jeho vibrační působení ovlivňuje náš život i jeho okolnosti. Sama za sebe jsem se o tom na vlastní kůži přesvědčila. Z mého jména vycházely finanční ztráty, časté nehody a újmy na zdraví. Jen mohu potvrdit, že jako dítě se mi děly náhodné úrazy od zlomenin, tržných ran, vyražených zubů apod. Po změně jména se mi toto dít přestal J

Poslední úrovní je tzv. karmický trojúhelník. Je to název pro 4 období, která nastávají jako náš výcvikový program života od chvíle naší duchovní dospělosti. Tato období ukazují, kdy je vhodné, či naprosto nevhodné cokoli začínat nebo měnit.

Ceník:

Rozbor z datumu narození ( celé jméno + datum narození) :   250,-

Rozbor z data +  energetických center ( celé jméno + datum narození) : 300,-

Partnerský rozbor 2 lidí ( z datumu narození obou + celých jmen – i za svobodna ) : 500,-

Rozšířená analýza z datumu narození, čaker + karmický trojúhelník (celé  jméno+ datum narození): 400,-

Analýza pracovních vztahů (  datumy narození + celá jména ) : 400,-

Příklad rozboru:

Rozbor z datumu narození a stavu čaker:

Toto datum narození dává této osobě do vínku přirozenou diplomacii a empatii. Má smysl pro spravedlnost a umí se přizpůsobovat situaci. Jde o osobu velmi citlivou a vnímavou, která ale tuto svoji křehkost umí dobře zakrývat svou na  pohled nečitelností. Silnou stránkou je rozvaha a před tím, než učiní rozhodnutí, dává si na čas, aby měla dostatek informací k konečnému slovu. Může se stávat, že to s někdy vypadá jako nerozhodnost. 7 je totiž jak v silné tak i ve slabé stránce. Může to znamenat, že se někdy má problém odhodlat k činu při nedostatku informací. Může se pak cítit nesebejistá. Nejraději naslouchá podobně fungujícím lidem. Těm, kteří jednají s rozvahou a pečlivě analyzují okolnosti před konečným rozhodnutím. Jednoduše proto, že to má stejně. K rozhodnutím se také spíše kloní rozumovým a logickým postupem. Díky dni narození však umí použít i intuici. To se také hezky ukazuje krásně otevřenou 7. čarou. Tudy má napojení na vyšší sféry a napomáhá jí to mimosmyslovým vnímáním. V jejím životě hraje roli také rovnováha a vyrovnanost ve všech sférách života. Ve vztahu je ráda tou, co rozhoduje a koriguje.  Nesnese být  ve vztahu druhá. Ve společnosti je vnímána jako zábavná a veselá osoba. V pracovní oblasti se může setkávat se svými karmickými úkoly. Může zde potkávat např. lidi, se kterými si jdou po krku, nebo se opakují různě divní nebo třeba špatní šéfové apod. Pokud však má tento úkol zpracovaný, pak jí to přinese i finanční hojnost.

Z karmického trojúhelníku, neboli etap devítiletých cyklů, zpětně vyplývá:

Od roku 1983, kdy vstoupila do své duchovní dospělosti, byla pod vlivem čísla 7 až do roku 1992. Tomuto číslu panuje nelehká energie. Je to čas, kdy dostává tzv. výcvik a nabírá zkušenosti. V tomto období přichází tlak na psychiku a je velmi emocionálně náročné. Je to zároveň předstupeň nebo úvodní brána k zduchovnění, pochopení vesmírných zákonů.

Od roku 1992 v den narozenin přechází do období pod vlivem čísla 11. To trvalo až do roku 2001. Toto období a celkově jedenáctka stabilizuje vztahy a harmonizuje výkyvy, které křesalo číslo 7 předchozího období. Probíhá rozvoj duchovna a zájmu o druhé.

Od narozenin roku 2001 do 2010 procházela obdobím čísla 9. Toto číslo zahrnuje vše. Učí moudrosti a samostatnosti, zároveň i odpovědnosti vůči druhým. Stává se světlonošem pro ostatní díky vlastním prožitým zkušenostem úkolům. Je to období pro velký duchovní růst.

Posledním a nyní aktuálním obdobím, které je již pro zbytek života od roku 2010 číslo 5. To sebou nese často radikální změny hlavně směrem k osvobození a volnosti. Může nastat situace, kdy si dotyčný s tím neví rady a je nutná veliká disciplína. Je dobré toto období vézt  v duchu konkrétních cílů. Vedení firmy, duchovního růstu, věnování se tvůrčím činnostem.

Z energetického pohledu čaker je vidět, až na některé maličkosti, krásně srovnanou a duchovně rozvinutou bytost. Jediné, na co by bylo třeba se zaměřit, je oblast 3. čakry- solar plexu. Je to místo a sídlo vnitřního „dítěte“, „blázna“ a i naší duše. Doporučuji se zaměřit na tyto o