Lekcikonář

Skryté dary a schopnosti člověka

Každý máme v sobě sílu ustát i tu nejobtížnější životní situaci. Mnohdy nám však chybí vzory a postupy, jak danou situaci optimálně zvládnout. Lekcikonář je soubor lekcí s návody a praktickými postupy užitečné při řešení osudových situací a zkoušek, které se mi v praxi osvědčily.

1.      úvodní lekcí: AUTOMATICKÁ KRESBA 1/3   

Tuto techniku zvládne úplně každý. Díky meditaci poznáte změněný stav vědomí zvaný ALFA. V tomto stavu ustupuje mysl do pozadí a začíná se vyjadřovat duše. Díky tomu máte přístup ke své božské části, která je vskutku vševědoucí a geniální :) Projdeme úvodními postupy, jak automaticky kreslit, upozadit mysl, a tím uvolnit prostor pro vyjádření duše. Po tom, co se stav Alfa naučíte užívat, a pak už jen stačí dávat zadání toho, co kresbou vyjádříme. Je možné dělat diagnostiky, léčivé obrázky, informační obrázky, čističe a podobně. Umět se kresbou vyjádřit je první úroveň. Další je, naučit se sdělení číst. To obsáhneme ještě v této lekci.

V Příbrami
12. 4. 2014
10:00 – 16:30 hod
cena: 400,-
místo konání upřesníme s objednáním
Rezervace místa si zajistěte složením zálohy 100,-
na účet:670100- 2205463243/6210
Případné dotazy na tel.: 724 513 613
e-mailzanetamatesova@seznam.cz

 

2. lekce: AUTOMATICKÁ KRESBA 2/3    

2. úroveň automatické kresby vyžaduje jistou zkušenost. Největším kamenem úrazu bývají pochybnosti. Nedůvěra v sebe a podceňování svých schopností. A právě tímto směrem se vydáme. Pro zvládnutí svých pochybností je ideální diagnostikování. Zde se ukáže, jak jste schopní uvolnit mysl, respektive ji nezapojovat :) Budeme zjišťovat pravdivost informací, zdravotní stav, energetický obraz, partnerské propojení.

 

3. lekce: Numerologie s automatickou kresbou 3/3   

3. stupněm je využití při diagnostice vrozených kvalit, které nám sdělí numerologie. K té dostanete základy a propojíme ji s diagnostikováním čakerních energií. Velmi hezky se tak ukazuje například vztah dvou lidí. Jejich hodnoty a kvality v jednotlivých rovinách. Zde je zapotřebí i něco víc než jen naučené informace. Říká se tomu napojení. A to je naším cílem. Zakončením této techniky bude praktické používání v následných lekcích. Technika automatické kresby bude naší zlatou nití i  v dalších lekcích, kde se nám bude hodit.

 

4. lekce: Mysl versus vědomí 

 Novým tématem po zvládnutí automatické kresby bude mysl a vědomí. Zde bude více informací. Mysl je fenoménem zejména dnešního člověka. Je to právě mysl, která nám často zavaří i to, co nechceme. Pokud myšlenky prožíváme, jsou tvůrčí! Nezdravé myšlenky zahrnuje psychosomatika, která ukazuje na souvislosti myšlenkových programů v kontextu s nemocí. V této části lekcionáře bude náplní ujasnit si, co přesně je mysl a jaké to je mimo ni. Stav mimo myšlenkový rámec nazývám vědomí, pravda nebo čistá skutečnost. Velmi hezky se to dá uvádět na příkladech s malými dětmi. Pokud máte děti, je to pro Vás bonus, pokud ne, i sami na sobě si můžete zavzpomínat na své dětství a postupy rodičů. Existuje velmi užitečná metoda, u které se přesně ukáže rozhraní, kde končí mysl, a kde začíná vědomí se skutečností. Tu vám představím a zažijete její účinky. A co především, bude vaším dalším nástrojem pro bytí.

 

5. lekce: Kristus, panenská Marie a Máří Magdaléna

 Téma této lekce je pro mě osobně velmi niterné, a zároveň si uvědomuji, jak dlouhou cestu jsem musela ujít, než jsem byla ochotná dovolit uznat světlo těchto bytostí. V minulosti bylo konáno spoustu zla pod jménem Krista i samotného Boha. Máří Magdaléna byla pro církev tak neuchopitelná, že ji pro jistotu označili prostitutkou, jen aby se nekonfrontovali s jejím odkazem. A konečně panna neboli panenská Marie. Ryzí ženství ve své čistotě. Je mi ctí, zprostředkovat vám náhled a především prožitek na hony vzdálený všem dogmatům a zmanipulovaným informacím o nich. Nejlepší je získat si o nich představu přímo od nich. Jediné co je třeba, dovolit si udělat vlastní názor z vlastního informačního zdroje.

6. lekce: Sjednocení s Boží energií, kontemplace 

Sjednocení se s Boží, neboli zdrojovou energií je jedním z nejúžasnějších stavů, jaké jsem měla možnost poznat. A i tak mám pocit, že jsme teprve na začátku tohoto stavu blaženosti. Je to právě blaženost, která se k nám nyní dostává, a opět ji máme možnost prožívat. Bohužel ji často nevěřícně blokujeme. Jedním z dalších nástrojů je kontemplace. V překladu nejvyšší stupeň meditace. Obdržíte velmi, zdánlivě, jednoduchý, leč mocný nástroj ve své jednoduchosti.

 

7. lekce: Mentální sféra  

 7. lekcí je nástroj, který se provádí v mentální rovině. Velmi se mi tento nástroj osvědčil v praxi. Jde o řešení situací s lidmi, zvířaty, bytostmi, kdy se nedá standardně situace vykomunikovat. Z vlastní zkušenosti tuto metodu používám vždy, kde není vztah zcela v pořádku. Místo toho, abych si to s daným člověkem vyříkávala ve 3D realitě a vystavovala se tak konfrontaci s jeho pokřivením ega, oslovím jeho duši a řeším to mimo mysl a ego. A to byste koukali, jak se dějí zázraky :) 2. nástrojem, který zde ještě obsáhneme je správný způsob tvoření, a to v souladu s Boží vůlí. Velmi užitečná a funkční záležitost.

 

8. lekce: Komunikace s vlastním tělem, léčení          

I v této části naší společné cesty obdržíte nástroj, jak jít až k nitru psychosomatické příčiny, která se Vám projevuje na fyzické úrovni, čili vaše tělo onemocnělo. Jde o komunikaci s vlastním tělem, buňkami a duší. Zde se naučíme pracovat na sobě navzájem. Jde to i samostatně, ale je jednodušší, když máme někoho, kdo to popostrkuje a vede nás.

 

9. lekce: Minulé životy, přivtělené duše             

Minulé životy, reinkarnace, přivtělené duše- to je jedno ohromné téma. Předám vám informace ze své praxe, jak jsme co řešili a ukážeme si, jak jednat s přivtělenýma dušema a jaké jsou možnosti řešení.

 

10. lekce: Individuální sezení                                     

Tímto se uzavírá cyklus lekcikonáře. Doladění, dořešení a předání zkušeností je již na každém jednotlivě. Tato poslední lekce je na každém, zda ji využije. Je to spíše otevřená možnost a nabídka k vzájemné spolupráci a podpoře běžících záměrů.