Jiný pohled na věc

Stále častěji se mi stává, že jsem vyzvána ke sdělení nějaké informace a nenechá mě to být, než to předám. Nu, tak to předávám.

Téma, kterého se to tentokráte týká, je jak jinak než současné dění a okolnosti ve světě. Pořád na e-mail chodí nejrůznější výzvy typu: Spojme se ve stávce! Jděme demonstrovat! Dělnická třído, povstaň! Sama za sebe můžu říct, že už mi je z těchto výzev docela špatně. Vždycky někdo dostane nápad a myslí si, že právě on je ten, co spasí svět. Neříkám, že by nebylo fajn, kdyby se to někomu podařilo. Ale už je zde dosti velká agonie nevíra v cokoli. A paradoxem je, že tomu zcela rozumím, protože se mi dělo něco podobného. Taky jsem měla touhu to vzít do vlastních rukou.

Pokusím se vysvětlit trochu z jiného úhlu pohledu a směru, co mi přišlo, že se zde všeobecně vlastně děje.

Asi není tajemstvím a spousta lidí o tom ví, že se blížíme specielnímu  postavení vesmírných objektů s galaktickým středem právě v onom datumu 21.12. 2012. S tím, jak se stále více tyto objekty k sobě přibližují a dorovnávají se se středem, sem proudí čím dál více fotonů, neboli světla, jenž nás prosvěcují a prosvětlují naši temnou část. V každém případě je globálně znát, že nás hodně tato energie pročišťuje a otvírá naše třinácté komnaty. Navíc se všechno zrychluje a vyhrocuje. Je to taky obrovská síla, kterou cítíme, že můžeme využít k revoluci, ke změně. Odtud ty výzvy i od lidí, kteří nikdy nic podobného ani nedělali a ani nechtěli. Je tedy jasné, že nás ovlivňuje jakási obrovská síla. Má to ale jeden háček. To jak tuto energii zatím chápeme a uchopujeme je spíše opozitním jednáním k lásce- světlu, tudíž k podstatě této energie.

 

Mluví se o globální vládě, likvidaci lidstva za pomocí všech možných způsobů od otrávených potravin, vakcín, chemtrailsech a všem ostatním. Jistě se to děje a je to děs! Ti, co o tom mají širší povědomost, tak je často napadá, jak tuto vládu svrhnout, zničit, zbavit jejich vlivu. A je tu opět ten neláskyplný způsob. J Teď si asi říkáte, jak by se s nimi dalo jednat v lásce? No, říkala jsem si to do nedávna taky.

Dámy a pánové, ač je to zoufalé uvědomění,  my všichni jsem součástí té globální vlády díky svým žitým způsobům jednání. Honíme se za svým ziskem, za svým štěstím, za svým blahobytem. My všichni a já bohužel neznám asi osobně nikoho nebo hodně málo těch, kdo žijí pro to, aby sdíleli a radovali se, když se daří druhému stejně, jako by se dařilo jim samotným. Takových, kterým jejich vlastní blaho převážilo  blaho všech. Toho, co žije štěstí  jen tím, že potká někoho na ulici.

Ruku na srdce. Kdo z nás neuvažuje, jak se to mé já může mít lépe. Jak vydělat na lepší auto, byt apod. Míra jájinkovství se liší pouze výší moci a peněz, čili prostředků. Díky tomu můžeme vidět, jak tyto tendence vyvrcholili při obrovské moci a vlastnictvím spousty peněz. Co vlastně dělá ta tajná vláda? Ochraňuje a bojuje všemi prostředky o svoji pozici. O své zisky o svoji existenci. Ale něco vám povím. Míra jejich nelidskosti je úměrná s jejich postvením. Jsou naším zrcadlem. V menší míře to děláme taky. Ochraňujeme svoji pozici a své zisky, aniž by nás příliš zajímalo, jestli tím naším jednáním někomu neubíráme, neubližujeme.  Kdo z nás jde automaticky na  pomoc druhému i za cenu vlastního uskromnění. Spíš si říkáme ve strachu, aby nás něco takového taky nepotkalo nebo jak je dobře, že se nám to neděje. Ale jsme- li jedno, pak se nám to bohužel děje. A jen tomu ve strachu přihlížíme.

Takže ač je libo nebo ne jedeme ve stejné energii jako oni. Neznám bohužel nikoho, kdo by například přenechal lukrativní místo někomu, kdo to evidentně potřebuje víc. Proč? Protože se nevidíme. Nevnímáme, propojení mezi sebou vymizelo. Necítíme jednotu. Bolest druhého.

Obávám se, že dokud budeme součástí energetického pole této tajné vlády, tak se nic nezmění. Přestaňme žít energíí viníka a oběti. Je nutné odpojit se od těchto agresivně laděných energií, uvědomit si a ucítit, uvidět božskost v každé bytosti a spojit se ne v revoluci, ale v té vlně světla – lásky, propojení svých srdcí. Objevit a nechat proudit světlo skrze sebe tím, že třeba na ulici budeme vnímat, jak jedineční jsou ostatní, jak je krásné, že tu jsme všichni spolu. Žít úctu jeden k druhému. Přátele staňme se vědomími sami sebe a zodpovědnými za své činy i vlivy. Vědomými sebe jako i svých bližních známých i neznámých. Začněme žít energíí veliké rodiny, kterou jsme. Cítit tu jednotnou sílu spojení skrze úctu a lásku.

Dobrá zpráva je, že bude pro začátek stačit, když takto začne žít jenom 144 000 lidí na celé Zemi. V tom momentě nastane pravidlo sta opic, kdy začne reagovat globální vědomí a toto číslo začne narůstat geometrickou řadou. Obávám se jinak, že se nad ty nízké energie revolucí, protestů a nenávisti nikdy nedostaneme. Každý sám za sebe tvoří změnu! Nejsou oni viníci. Uvědomit si  za své já: Jsem tím, kdo rozhoduje co budu žít a co energeticky projevím a podpořím. Je to jednoduché. Žít změnu sama v sobě,  jako celek se to projeví. Pak jsme schopni projít touto transformací se ctí a v klidu. Nikoli ve válce a čekat, jakou katastrofu zvolí Země, aby se od těchto našich nízkých energií očistila.

 

 

Volba je na nás, dámy a pánové!

 

 

 

 

Zafiro ( Žaneta Matesová)

zanetamatesov@seznam.cz