Světelné peníze

Co jsou zač? A jak se s nimi pracuje? Proč se o nich tvrdí, že jsou světelné ?

Nehledejme zde magii, ani novou měnu. Jde o ty samé papírky a mince, které používáme. Kvalitu a způsob jejich utrácení, či investování, jim propůjčujeme svým postojem, emocí nebo záměrem při placení. Tudíž to, jestli půjde o peníze množené světlem, stanovujeme my sami. Naše vnitřní nastavení, rodinné vzorce používání, šetření, utrácení, investování, darování. Abychom se tomuto tématu podívali blížeji na zoubek, popíšu vám, jaká je situace s nakládáním peněz dnes.

Každá bytost v lidské podobě je dnes součástí společnosti, která kdysi vytvořila systém směny zboží za hodnotu, která se stala universální a jednoduše přenositelnou. Původní záměr byl pro zjednodušení. Tehdy se začala líhnout forma, kdy ten, kdo má peníze, rozhoduje o ostatních. Tudíž je výhodné peníze mít i za jakoukoli cenu. I za cenu okradení ostatních. Peníze získaly svrchovanou hodnotu, temný princip. Dokonce vyšší než mezilidské vztahy, osobní kvality, láska, přátelství. Takovýto rozvrat skutečných hodnot jsme bravurně dovedli k dokonalosti. To, kam to až došlo s celosvětovou vládou všichni víme.

Ale kde jsou ty světelné peníze? Zjednodušeně řečeno, jde o prostředky, které jsou vynaloženy s vědomým záměrem posílení kvality ve prospěch vyšších principů. Patří sem třeba snaha pomoci, podpořit, ocenit dobrou práci, laskavost. Mnohdy takovéto nakládání s penězi jde až do roviny, kdy vědomě vytváříte darované světlo. Peníze jsou jen jeho nosičem a propojovacím mostem. Stávají se bránou k uskutečňování lásky k životu, ke stvoření. Záměr tvoří kvalitu. Pokud jsou takto nezištně a z dobrého úmyslu poskytnuty peníze, mají tu vlastnost, že generují dárci mnohonásobně více. Světelné peníze často přicházejí odnikud a dost často i ve výši, o které jste ani v duchu neuvažovali. Mají skutečně množivý charakter. Možná by se daly nazvat i živými penězi. Mají rády proudění a pohyb. Často se totiž stává, že v čase obdarování mají už přesné využití, tudíž je obratem pošlete dál. Tyto peníze spravuje vesmírný management a přesně ví, co a kde je potřeba. Není však jednoduché přimět mysl a naše zastaralé postoje, aby přestaly syslit pod polštář a začaly důvěřovat synchronním dějům, které tyto finance přinášejí.

Speciálně to, co se děje po roku 2012 ukazuje, jak moc žijeme temný systém při nakládání s penězi. Uvědomme si, že jsou součástí hmotné roviny 3D, roviny duality. To znamená, že nejen peníze jsou exponovanou komoditou. Jedná se zde i o majetky všeho druhu, Boží dary, kterými disponujeme i v podobě vlastních nadání a schopností. Vše se začíná řešit skrze světelný princip. Rozjíždí se nesobecký a tvůrčí „Zlatý věk“, kde panuje pouze světelný rozměr. Hmota tudíž transformuje svoji realitu, kdy buď vzkvétá a množí se, nebo jde strmě k zániku a destrukci. Čistí se tak pole 3D. Trochu konkrétněji. Jak jsem již předeslala, jde o nesobecké postoje v kombinaci s čistým úmyslem. Například, když platím, sebemenší myšlenka jako: To je peněz! Tak těžce vydělané peníze a dám je za takový šunt..Zase si na tom někdo na můj úkor vydělává…Jde o negativní postoje, kterým zadržujete proudění. Ať je realita jakákoli, vy ji tvoříte svým vysíláním. Váš postoj má být takový, že je fajn, že můžete být spoluúčastní v ocenění někoho dalšího. Pokud vydáte finanční obnos s úctou k druhé práci a radostí, že můžete svojí částkou pomoci, pak tyto vaše peníze získají světelný princip. V tomto okamžiku je podstatné, jak se s nimi bude zacházet dál. V ideálním případě se použijí stejným způsobem a podpoří množení světelných financí v oběhu. Nastane-li nesprávné užití, světelný princip zastaví tok peněz až do skutečné ztráty nebo bankrotu. Světlo v tu chvíli nezmizí, jen dá lekci, aby bylo možné uvědomit si chyby, kterých se dopouštíme a bylo je možné odstranit.

Pokud máte v peněžence takovéto penízky, pak nastane-li potřeba navýšení obnosu ( jedná-li se o nekalkulující záměr), peníze se objeví. V tento moment je důležité respektovat synchronní děje, které organizuje vesmírný management, tak aby byl prostor zorganizovat příliv obnosu, jež je zapotřebí. Jednoduše v klidu a s důvěrou počkat. Je-li to s čistým úmyslem, pak je třeba nechat děje se dít.

Velmi důležitou informací, která souvisí se světelnými penězi je potenciál množení, uložený v ženách. Ženy jsou množitelkami hmoty, které oživuje světlo.Ženské tělo vystaví buňky a toto dílo je obdarováno světlem, chcete-li panensky čistou duší. Proto se o dětech říká, že jsou čisté. Jsou nosiči světla.

V současné době dochází k dorovnávání této jinové kvality. Ženství se silně probouzí a má obrovskou podporu. Moudří muži umí sladit tento množívý, ženský potenciál se svojí schopností směřovat. Proto jsou ženy tvořivé a mají rády krásné věci. Obohacují je svým srdcem, láskou, svojí jinovou něžností a tím se do hmoty opět dostává světlo. Hmota, kterou opečovává žena má zcela jinou kvalitu, než ta co ji spravuje muž. Muž dává směr s užitnou hodnotou a žena působení v prostoru. Muži chudí o tuto informaci nyní zažívají pád hmoty, krachy, újmy, ztráty. Bez ženského světelného principu nebude celistvost a tudíž existence. Takovýto věk právě začíná.

Vlastní cena, ocenění

Jedním z postojů, který brání proudění světelných peněz je vlastní cena. V managerských brožurkách se dočítáme, že je třeba znát svoji cenu. Zní to skvěle. To, jakou cenu má naše práce stanovuje společenský žebříček a úroveň ocenění práce druhých. Paradoxem dnešní doby je, že člověk který tvoří, vyrábí a přináší skutečnou hodnotu je ve finančním systému dneška v rovině nižší střední třídy. Tou nejbohatší jsou ti, kteří ovládají finanční toky, nebo se podílí na zločineckém okrádání druhých. A ještě zajímavější je naše vnímání jich samotných. Objeví se někdo movitý a i když si to veřejně nakradl, zastává-li post ministra, je ctěn a jsme ochotni mu podlézat. Tak daleko jsme došli v našem otroctví. Velmi mne oslovilo jedno prohlášení: „Vezmeme-li  svobodu jinému, začne o ni bojovat. Necháš-li mu byť jen maličkou část domnělé svobody a nabídneš pohodlí, pak máš dobrovolné, spokojené otroky.“

Není úmyslem jakkoli napadat současný systém. Vše, co se děje, je vedeno k našemu růstu. I když cestou je hodně bolesti a sil. Záměrem je, abychom si uvědomili, co žijeme, a jak moc jsme se sebou nechali manipulovat. Rovina vlastní ceny je skutečně pitomost. Každý jsme součástí jednoho celku. Rozdíl je čistě v našich učebních látkách, které si tu odžíváme a stupni vývoje v duchovní rovině duše. Jsme si tedy rovni. Jsme stejně stavění, máme stejné schopnosti fyzických těl. Každá duše si stanovuje situace a dovednosti, s kterými bude plnit svůj záměr zde na Zemi. Nafasuje hmotné tělo a ocitne se na stejné planetě, jako my všichni. Jak může mít někdo větší cenu, než někdo druhý?  Jak tedy stanovovat cenu své práce? Hodina jednoho je totožná s hodinou někoho jiného. Rozdíl je v tom, kolik kdo potřebuje času na vytvoření toho, co je požadováno.

Pokud budeme pracovat v hodinové rovině, pak to, co vydělá zadavatel za hodinu může poskytnout za hodinu toho druhého. A jsou si rovni. Takto je to naprosto fér. Mohou to udělat i formou, kdy je na zadavateli, aby sám ocenil a ohodnotil výkon toho druhého. Zde se ovšem předpokládá znalost časové náročnosti.

Uvedu vám příklad, který je dle mého názoru přesně podle pravidel světelných peněz. Dostala jsem objednávku, abych pomohla s jistou situací. Byla jsem ráda, protože zrovna nastala situace, kdy se peněz nedostávalo a byly velmi nutné. Vše proběhlo cca po 3 hodinové konzultaci a došla řada na cenu.

To, co dělám je do jisté míry darem a tudíž nemohu dar zpeněžovat. Mohu však dostat vyrovnání v podobě daru, který dá dotyčný z vlastního rozhodnutí. Říkám tomu vyrovnání energií. Bylo-li by to formou protislužby, peněz, produktů, naturálií, je to jedno. Sama za sebe jsem byla v klidu dostanu-li vajíčka, nebo příslib pomoci. Znám totiž postupy vesmírného managementu. Ten totiž dorovnává nedostatečně ohodnocenou službu. Dostanete třeba nečekanou slevu a podobně.

A začala diskuze. Sdělila jsem, že je na ní, jakou formou se  mnou vyrovná. Tou dobou byla na mateřské, tak to je jistý předpoklad jejích možností. Když nad tím chvíli přemýšlela, tak mi sdělila, že je pro ni nejjednodušší vyrovnat se finančně.  A kolik? Navrhla jsem, ať to sama zváží, co jí to přineslo a sladí to s vlastními možnostmi. Zde nastal skutečně zvláštní stav. Potýkala se s myšlenkami, aby mě neurazila třeba nízkou částkou, co jí to přineslo, jak by to sama sobě ocenila. Tak jsem jí nabídla možnost, že to rozhodnou ti z vesmírného managementu. Měla si na papírky napsat částky včetně nuly, a pak si jednoduše vylosovat. Ve chvíli, když odcházela pro papírky, najednou řekla:

„ Ale já vím přesně, kolik ti mám dát.“

Přišla a položila přede mne tisíc korun s tím, že je dostala navíc a tím pádem s nimi nepočítala. To byl pro mě skutečně královský výdělek. Nedalo mi, abych se nezeptala, jak k ní ty peníze přišly. Dozvěděla jsem se, že měla nárok na telefon od operátora jako věrný zákazník. Nikdo od ní z rodiny telefon nepotřeboval. Komu se prý náramně hodil byla blízká kamarádka. Nechtěla po ní nic, když byl za korunu. Ona jí ale vnutila 1000,-, aby byly vyrovnané. A tak vznikly světelné peníze, které odevzdala mě a já je odevzdala doma manželovi. A ten je obratem poslal také dál při koupi materiálu na zakázku.

Tohle byla forma vyrovnání se. Světelné peníze však mohou vznikat ze skutků, který sami započneme. Říkám tomu odevzdání desátků potřebným. Jde o malé nebo větší částky jako nezištná pomoc v situacích, které lidem pomáhají. Je zde důležitá informovanost obou stran. Darující s čistým úmyslem pomoci věnuje danou částku. Přijímající použije dar stejně čistým způsobem. I kdyby platil pokutu, pak s čistotou myšlenek a klidným srdcem. Jinak by totiž nastaly nechtěné zpětné vazby. Nejen, že by energii světla nepodpořil, dospěl by opět k újmě.

Jakékoli nucené navyšování půjčených peněz  se s energií světelných neztotožňuje. Moc hezky o světelných penězích se píše zde: www.pentablue.net

Další rovinou je náš vnitřní postoj k vlastnění peněz a k penězům jako takovým. To je už na další samostatné povídání.