čištění střev – Šankhaprakšálana

Šankhaprakšálana

Ukázka z knihy (Lysebeth: Cvičíme jógu) – Zdraví – 23. 02. 2005 (44855 přečtení).

Převzato ze stránek: http://www.jitrnizeme.cz/view.php?cisloclanku=2005022302

“Jeden z klíčů zdraví se nachází ve střevech. Organismus se intoxikuje systematicky a bez přerušení po celý život. Intoxikuje se jednak látkami, které do něj přicházejí zvnějšku se stravou, jež není vždy dobré kvality, ze vzduchu, který není dostatečně čistý, jednak následkem dietních chyb a konečně – a to především – produkty hnilobného kvašení zbytků potravy ve střevě při chronických poruchách trávení.”

A. Bogomolec “Jak si prodloužit život?” Continue reading