Barvy a jejich význam v automatické kresbě

Červená

Teplá červená je symbolem chuti do života, je výrazem emocí a lásky k smyslovému životu, zážitkům, zdolávání nesnází a dobyvačnosti. Je to barva ohnivého východu slunce, má největší schopnost  proniknout,  aktivovat,  zintenzivňovat a nalaďuje dynamicky, agresivně a průrazně. Smysly pociťují červenou barvu jako vzrušení, touhu, žádostivost. Jsou – li tyto pocity spojeny s libostí, pak se červená stává silným, smysly podporujícím, energetickým dárcem, který působí povzbudivě, podněcuje a stupňuje tělesnou sílu ve všech oblastech. Červená odpovídá životní síle, pocitu vlastní hodnoty a sebedůvěry ve vlastní talenty a možnosti, červené chvění způsobuje vždy energetický zisk.  Červená dělá člověka vždy hovorného, snaživého, vášnivého a dodává mu aktivitu při zahálčivosti, nechuti k práci a lenosti k učení. V oblasti sexuality vyjadřuje tato barva čistě tělesné pudy, zaměřené na získání požitků. Ve zvětšené míře působí na nervový systém dráždivě a může vyvolat u choleriků  nebo u lidí trpících nervovými chorobami  agresivitou, vedoucím až k záchvatům zuřivosti. Červená vyjadřuje i silnou vůli, milovníci této barvy jsou rádi aktivní, připraveni podávat výkony, jsou efektivní a nedají se lehce porazit. Ukazují odvahu k boji a výdrž. Skrývá i skutečně silné přání být nápadný a dosáhnout pozornosti a uznání, ale také vůli ovládat a dominovat.

Podporuje imunitní systém.

-          Začátek, zrození, život i smrt, výzva, nejzákladnější instinkty, pudy pohnutky

-          Žít a přežít, zároveň barva oběti-Kristus (červená krev)

-          Zemská energie v surovém stavu-je velice zemitá a hutná

-          Červená znázorňuje vše, co je primární, dá se říci primitivní, základní. Je to základ našeho bytí – červená je při našem narození , příchodu na svět- je to barva života.

-          Krev- je červená, barva lásky a vášně k životu na Zemi, smyslnost ve vztazích.

-          Barva hrdinství, schopnosti obětovat sám sebe

Růžová

Nejněžnější barva spektra. Červená prosvětlená bílým světlem. Na pohled velmi zranitelná, křehká a je přisuzována kojencům ženského pohlaví. Přesto i v této barvě je ukryt pardox. Růžová ve středu své nejněžnější části v sobě chová neobyčejnou sílu a pevnost, která však není fyzického rázu. Spíše se jedná o sílu lásky – bezpodmínečnosti . Bezpodmínečná láska je opravdu láska bez podmínek. To znamená, že miluji pro lásku samu, nepřivlastňuji si milovaný objekt ani fyzicky ani emocionálně. Růžová je středem květu srdeční čakry.

Potíže s přijetím růžové = problém s mateřskou láskou, s pocitem že my sami jsme nebyli přijati bezpodmínečně. Změkčení citů a přijetí je význam růžové. Růžová je čistá bezpodmínečná láska bez poznání bolesti. Takovou jakou vyjadřují děti.

Oranžová

Oranžová je symbolem veselí, optimismu a radosti ze života. Je to teplá, pozitivní, povzbuzující,  barevná energie, která velmi pomáhá proti depresím, pesimismu, nespokojenosti, pocitům nechuti a letargii.

Oranžová zvyšuje pocit živosti, ctižádostivosti, chuť k aktivitám dopomáhá k odvaze a síle.

Je to barva, která dělá celkově dobře, a proto se na ni pohlíží jako na barvu „sociální“, která vede  k srdečnosti a radosti z kontaktu. Upřednostňují ji extroverti a společenští lidé.

Je to barva mladistvosti a zdraví, která dělá člověka nepokojným a zvědavým. Vybízí a podněcuje k zážitkům a dobrodružství. Psychologicky vzato, má zářivá oranžová charakter „dát se strhnout proudem“. Jako žhavý, ohnivý plamen pronikne, zahřeje a osvítí svým leskem vše, co se jí postaví do cesty, a potom zanechá efektní, hromující dojem.

Je tvořená z kvalit červené a žluté, jež symbolizují osobnost a moudrost. Navíc obsahuje mocné povzbuzující vlastnosti.  Má v sobě cosi vyzařujícího, sdělujícího a úchvatného. Má ve své povaze požitek zjemněné smyslnosti. Ztělesňuje, na rozdíl od červené – zdůrazňující rozkoš a agresivitu, erotiku něžnou, láskyplnou spojenou s vřelými city, touhami a přáními.

Je optimistickou chutí do života. Signalizuje citové teplo a otevřenost k bližním a všeobecně k životním otázkám. Pomáhá přemoci citové výbuchy, kde pomáhá uvézt emoce na správnou kolej a dosáhnout sebekontroly. Je barvou sebedůvěry, nadšení, odvahy a lehce a radostně zvládnutého života.

Je směsí frekvence červené a žluté. Zastupuje kreativitu na tělesné úrovni. Z pohledu lidského těla je oranžová užitečná v oblasti ženských orgánů. Je spojována se vztahovou 2. čakrou a souvislostmi s ledvinami a sexualitou. Pohlcuje negativní energie.

Je dobrá proti strachům, tiší pláč duše. Nezná smrtelnou vážnost a falešnou sentimentalitu, strach ze života, deprese. Dynamicky a radostně ztělesňuje zdravou ukázku chuti do života, vnitřní vášnivost a pulsující vitalitu. Ale je to i svémocný charakter, který si dělá nárok na dominanci, vedoucí pozici a rád bývá pro druhé vzorem. Přitom může lehce dojít k přecenění vlastních sil.

-          symbol pocitů, vztahů, emocí

-          skrývá v sobě nebezpečí – nejsme – li vyrovnaní sami se sebou

-          postoj oběti, tyrana

Korálová

Energie Nového Krista. Energie lásky v nejupřímnější podobě. Jde o vědomé rozhodnutí milovat. Jde o lásku s poznáním bolesti, kterou přináší a rozhodnutí pro ni. Jde o moudrou lásku. Je to odpuštění a pochopení všeho a všech. Je to opětovné nabytí důvěry a rozhodnutí milovat.

Nevyřešená korálová energie- závislost

Žlutá

Žlutá je nejsvětlejší z pestrých barev, působí jasně, povzbudivě, zahřívá a rozveseluje. Je to symbol moudrosti a vysoké inteligence a myšlení. Svým pozitivním magnetickým chvěním působí žlutá povzbudivě na nervy a symbolizuje pocit svobodného nezatíženého vývoje, uvolnění a osvobození. Barva slunce stojící v zenitu platí jako symbol osvícení a vysvobození. Podporuje chápavost  a horlivost v učení. Působí pozitivně na paměť.

Je to barva spokojenosti, kreativity a je působivým prostředkem proti špatné náladě, nechuti a skleslosti. Zastupuje totiž vždy radost, veselí a chuť do života. Nadmíře pozitivních citů se říká – „žlutá nálada“. Podporuje schopnost kontaktu, zpracování zážitků a dojmů a oživuje veškeré myšlení podněcováním nervových impulsů.

Teplá, silná žlutá také ztělesňuje různé zájmové oblasti. Duchovní schopnosti a nadání, přičemž se může myšlení rozštěpit, nemá- li člověk dostatek disciplíny a stability. Žluté typy mají tu zvláštnost, že neustále od druhých něco očekávají, přitom se často oddávají chybným nadějím, protože mají schopnost k ohromnému sebepřeceňování. Jestliže jsou ve svém očekávání zklamáni, prožívají stav mysli zvaný –„žlutý závislý“

Jelikož je žlutá barva barvou dobrého kontaktu, může její odmítnutí ukazovat na určité komunikační potíže. Takový člověk si pak hlubší myšlenky a niternější pocity uzavírá do svého nitra ,  protože se bojí odmítnutí a pohrdání.

Žlutá je rozpínající se zářivá barva, která přináší svou podstatou radost, veselí, oživuje ducha a vyvíjí silně působící účinek na životní centrum – čakru solar plexus.

Léčí orgány trávicího traktu.

Učí nás zdravému sebeprosazení ,  asertivitě, umění vyjádřit svůj vlastní názor bez výčitek svědomí. Podporuje intuici a tvořivost. Posiluje fyzickou sílu a schopnost se dobře vyrovnávat.

-          Intelektuální poznání, sebe hodnota, sebedůvěra, sebeúcta. Vědomí sebe sama.

-          Racionalita, strach, logika, myšlení.

-          Umění říci ne a obhájení svých hranic

-          Barva naší osobnosti, formy našeho ega a programů

Zlatá

Barva intuitivní moudrosti. Najít v sobě zlatou barvu je jako v sobě objevit poklad, dávnou moudrost. Jde o nejhlubší spojení intuice a vědění. Hloubka našich zkušeností, neopakovatelných a nepřenosných, protože v sobě obsahuje vědomí našich předků.

Je to naše vnitřní síla, síla moudrosti, duchovní potenciál v nás. Představuje krále, císaře, vládce. Je to spojnice s Bohem, jednotou stvořením. 

Zelená

Zelená je barvou přírody, bujné vegetace a probouzejícího jara. Symbolizuje hojnost, růst, nový začátek a rozvoj. Pohled na zelené uklidňuje nervy, oživuje oči, posiluje smysly a dává pocit klidu a zotavení. Zelená platí za neutrální barvu- smiřující a zušlechťující. Působí osvěživě a vyrovnaně. Signalizuje zotavení a uzdravení, obnovení, regeneraci a dobrý zdravotní pocit.

Tato barva působí stabilně, konstantně, vzbuzuje důvěru a symbolizuje tím pevné životní hodnoty a zásady.

V zelené barvě jsou obsaženy dvě primární barvy. Žlutá a modrá. Žlutá jako barva naší osobnosti , ega, centra naší vůle v kontextu s modrou barvou ducha – Buď vůle tvá.Je –li srdeční čakra v rovnováze- modrá je v souladu s Božím plánem, naplnit ho může jen naše osobnost – já- žlutá. Jakákoli nerovnováha v srdeční čakře vypovídá o tom, že jdeme sami proti sobě, nejednáme v souladu se svými sny, touhami a nenaplňujeme plán naší duše. Což vede k otravě srdce a zahořklosti. Přijmeme-li do svého života modrý směr – nejvyšší komunikaci lásky- můžeme překonat žlutý strach a naše malé já a dát našemu život jiný rozměr a směr. Zelená je barvou změn a ochoty k nim. Dává nám odvahu k životním obratům.

Zelená je též symbolem vůle se zvýšenou schopností  tělesného  výkonu. Má v sobě ctižádostivost, spolehlivost, dobrou schopnost  kritiky  s výraznou snahou pro zajištění pozice.  Vlastnění a obliba v jistotách bývá známkou milovníků zelené.

Díky svému uklidňujícímu účinku je zelená velmi působivou pomocí pro nervózní a cholerické lidi. Mimo to podporuje tato barva koncentraci stejně jako schopnost pamatování a vzpomínání.

Označuje se také jako barva srdce, vyrovnanosti, harmonie, míru, bratrství a naděje. Je velmi bohatou a mnohostrannou barevnou energií podporující regeneraci a samoléčení.

Je to barva čtvrté srdeční čakry. Uklidňuje a harmonizuje nervovou soustavu. Má vliv na plodnost., prosperitu. Je spjata se základním aspektem vitalizace. Je doporučována jako čistící nástroj k energetickému znečištění.

Aktivuje regeneraci, a samoléčebné procesy. Učí nás umění se odevzdat. Podporuje vnímání krásy, má vliv na city, lásku, harmonizuje ego a zlepšuje mezilidské vztahy.

Zelená hluboká a tmavá znamená integritu, důstojnost a stabilitu. Vážnost, stabilitu a prestiž.

Lahvová zelená- je o sebedůvěře, pochybnosti o sobě, sebejistotě

Olivová

Je barvou cesty a naděje. Je to barva důležitá pro naplnění osudu. Vypovídá o zkušenostech s ostatními a převzetí zodpovědnosti za svůj život. Je to mezník před vydáním se na duchovní cestu.

V olivové je ukryto mnoho radosti vycházející z poznání boje. Kde jsou ztráty a vyhodnocení. Síla zvednou svou sílu a jít dál. Je tvořena ze žluté (strachy co se stane, když udělám krok)

Modrá

Všeobecný význam je klid, mír, uvolnění a vyváženost. Modrá uklidňuje, zjemňuje, ochlazuje, uschopňuje vnímání a je ideální barvou pro uvolněnou a harmonickou atmosféru. Při meditaci podporuje schopnost zážitků a otevírá se vnímání ducha a duše. Dává pocit neskonalých dálek, absolutní vnitřní svobody. Má v sobě odevzdání, touhu, víru, oddanost Bohu, věrnosti. Symbolizuje idealistické a zasněné, důvěřivé myšlení. Tato povaha bývá často zneužívaná a využívaná. Takový člověk ze svého pohledu vůbec nechápe svět. Modrá je také barvou důvěřivého a dobromyslného idealisty, který má sklon k nezištnosti a k ochotě pomáhat. Je pro něj klid,  pořádek a mír to, o co usiluje.

Pomáhá také přizpůsobit se okolnostem, vyhýbat se hádkám a nesrovnalostem, protože symbolizuje důstojný klid, samostatnost, plnění povinností a úctu k zákonu a pořádku. Klade důraz na ušlechtilý zevnějšek, podporuje schopnost k vyváženosti a mírnosti. Je cenou pomocí pro stresované a neklidné lidi, po kterých je požadováno víc, nežli snesou. Vyvolává pocit klidu, harmonie, uvolnění  a bezpečí .

Je spojena s krční čakrou kominikace.  Podporuje léčení, idealismus a okultní ochranu. Souvisí také s manipulací, vmanipulovávání se do situací, ovládání druhých.

Světle modrá charakterizuje stav volnosti, který je prezentován vnitřní duchovní moudrostí.  Svým významem se velmi podílí na komunikaci. Umí tlumit pocity tepla na všech úrovních, zejména v dutině ústní.

Tmavě modrá Ovlivňuje psychiku, podporuje logické myšlení, působí na intuici.

-Vyšší vůle, první barevný paprsek, který přichází na Zem.

- naše vůle v konfliktu s vyšší vůlí

- bolesti krční a hrudní páteře- konflikt naší a vyšší vůle.

-Problémy se štítnou žlázou- hyperfunkce, když se prosazuji přespříliš, snížená funkce-když se neprosadíme

- vztah k autoritám

 

 

Tyrkysová

Pod klíční kostí se nachází „srdce v srdci“ tyrkysová. Tyrkysová značí vše, co je nevyslovené. Pocity, emoce, nevyplakané slzy, neprožitá přání. Je barvou tvořivosti a komunikace. Tato komunikace je všeobjímající a neoslovující. Je to barva sdílení, neverbální komunikace.

Indigo, královská modř

Královská modř je tvořena spojením modré a fialové. Účinek zhuštěné koncentrace indigové barvy je přiměřeně hluboký a rozmanitý. Zastupuje dokonalou neporušenost, dokonalé zdraví v pravém slova smyslu universální vědomí, vyrovnanost, důstojný klid, důvěru v Boha a mírumilovnost. Je barvou syntézy – schopnosti propojit „zdánlivě“ oddělená a nesourodá hlediska do kompletního a celistvého chápání. V lidském vědomí se tato vlastnost projevuje věděním, aniž by člověk věděl, jak to ví. Tato část naší psychiky nás vědomě spojuje s nadsmyslovým vnímáním a zpřístupňuje nám náš skutečný potenciál.  Vrozené právo – schopnost jasně vidět vše, co je i není  k vidění , což nám pomáhá k lepšímu a přesnějšímu rozhodování. Odstraňuje z cesty odpor, díky chápání souvislostí.  Královská modř zpřístupňuje jasnovidnost, jasnosluch a jasnocit.

Jde o barvu nejtmavšího světelného spektra. Odpovídá temperamentu melancholika. Působí uklidňujícím, povznášejícím ,  zdrženlivým a mírným působením.  Napomáhá klidu a harmonii, vyrovnanosti, mírumilovnosti a víře, jakož i samotnému prožití těchto stavů.  Je znakem duchovního probuzení, vnitřního procesu přeměny a  nadsmyslového vnímání.

Barva vědomí a míru v symbolice nekonečnosti a posvátné prázdnoty. Podporuje mediální schopnosti, synchronní konání, otevření času a prostoru, celkové vidění světa, hluboké poznatky. Pokud odložíme své poznatky ohledně materiálních ( hmatatelných) záležitostí a důvěřujeme tomu, co nemůžeme fyzickým zrakem vidět, potom se náš tichý hlásek stane důkazem toho, že existuje něco, co je vnímatelné pouze naší vyšší citlivostí.

Barvou moci nad sebou samým ale také ne-moci. Na půdě této barvy se setkáváme se svými stíny , démony, strachy.

Fialová

Fialová leží ve spektru mezi červenou a modrou. Symbolizuje změnu ,  překročení a přenesení jinam. Je to sjednocení dvou opačných pólů, soutok dvou sil, spojení dvou kontrastních opačných faktorů. Je barvou inspirace, mystiky, magie a kouzla. Sjednocují se v ní dva protiklady. Modrý klid a pohonná červená síla. Modrý klid je povzbuzován červenou pohonnou silou a červená pohonná síla je modrým klidem vyrovnávána a ponořována do senzitivní citlivosti. Symbolizuje propojení materie a ducha.  Materie a duch podléhají v pozemském životě mnoha procesům změny a tříbení, což může mnohdy vyvolávat velmi bolestné zážitky a dojmy. Proto je fialová také dávána do spojitosti se žalem a pokáním, odříkání a odvrácení se od světských požitků.

Barva sjednocení, transformace. Umožňuje nám dospět. Uvědomit si, že my sami jsme tvůrci. Učí nás duchovním zákonitostem, zákon karmy.

Tmavě fialová může u citově labilních jedinců prohlubovat deprese.

Světle fialová – lila- symbolizuje pravou lásku k bližnímu nebo obětavost, podporuje životní zkušenost a zralost. Obsahuje složku bílé, což ji čistí a dává parametry světla.

 

 

Bílá, čirá

Bílá je nejsvětlejší barevné chvění, je symbolem čistoty, jasnosti, vznešenosti a nevinnosti. Zdůrazňuje existenci světla, rozpuštění veškeré hrubosti, stav dokonalého odmaterializování, vykoupení. Bílá je i známkou netknutelnosti, citlivosti a chladné rezervovanosti. Pomáhá harmonizovat v případě nitřního konfliktu nebo silného duševního zatížení. Je totiž výrazem pro vnitřní vyjasnění a vyřešení nějaké nepříjemné situace. Ruší staré myšlenkové struktury a připravuje tím nový začátek. Působí také ochranně, ale na rozdíl od černé jako zrcadlo – odráží energii. Je barvou čistoty a nevinnosti, ale také symbolizuje konec. Stabilizuje a posiluje, očišťuje celou energetickou soustavu. Je jednou z nejčastějších vibrací v přírodě, jelikož archetypálně souvisí se světlem. Zosobňuje čistotu, přirozenou pokoru, citlivost a jemnost. Obsahuje všechny barev spektra. Umocňuje všechny barvy, s nimiž je použita. Dodává jim atribut světla. Někdy zvyšuje sklon k perfekcionismu, abstraktním idejím a smělým plánům. Podporuje otevřenost, živou osobnost, plánování svého života objektivně, cílevědomě, perspektivně. Pomáhá uvědomovat si úspěch. Podporuje výborný instinkt, spolehlivost, upřímnost a lásku k pravdě. Čistota, pořádek, dobré plánování,  jsou podstatou člověka milujícího bílou barvu. Zintenzivňuje všechny emoce, zejména vztek, který jsme přehlíželi. Dává schopnost odpuštění.

Čirá: průzračná a plná paradoxů. Čistý krystal, kterým se lomí paprsek světla na všechny barvy duhy. Její vlastnosti jsou: nic neobsahovat, zrcadlení, zesilovat, zviditelňovat účinek ostatních barev, je katalyzátorem existujících barev. Je spouštěčem, dokáže prolomit ledy, spustit stavidla a vyplavit dlouho zadržované emoce. Vyplavuje utrpení a slzy a nabízí jasnost vhledu jako křišťálová koule. Odemyká třináctou komnatu.

Černá

Černá odpovídá výrazu smutku, ztráty, beznaděje, depresím. Uzavírání se před vnějším světem. Má v sobě ticho a ochranu, ale také nepřístupnost. Má prohlubující účinky.  Černá pohlcuje.

Šedivá

Barva dokonalé neutrality a ochoty ke kompromisům. Vyrovnanost v ústraní.  Při odmítání může obsahovat strach ze selhání.

Hnědá

Barva Země. Vyjadřuje bezpečí, teplo a útulnost. Stojí pevně na Zemi, jsou spořiví a mají silnou vazbu na domov. Nadměrné používání hnědě ukazuje na konfliktní situace a vnitřní napětí. Odmítání hnědé dává najevo přesycení určitými svazky, nátlaky a omezováním. Může vyjadřovat tvrdost a netolerantnost.

Magenta, Purpurová

Vzniká spojením opačných stran duhy – červené a fialové. Je nejvyšší formou růžové, resp. Její vystupňování. Je to forma se schopností dávat bezpodmínečnou lásku. Je tedy začátkem a koncem světelného spektra – představuje alfu i omegu= nejplnější vyjádření božské lásky. Obsahuje v sobě všechny spektrální barvy včetně bílého světla. Purpurová-magenta- je barvou osmé čakry  – „hvězda duše“ podle mnoha učení škol mystérií. Nachází se nad hlavou mimo fyzické tělo. Obsahuje náš individuální plán duše, známý také jako „akášický  záznam“

Představuje péči o pečující, kteří vydali pro druhé veškerou svou energii a nyní potřebují sami pomoci k regeneraci. Poskytuje velmi jemným způsobem energii a vnáší shora lásku do našeho energetického těla. Magenta nás vede k sebepoznání a pomáhá nám zjišťovat naše úkoly a určení v životě. Pomáhá nám v životě vytvářet „zlaté chvíle“. Z kombinace červené a fialové působí magenta jak posilující energetizujícím, tak i zmírňujícím a uklidňujícím způsobem, tedy vyrovnává. Silně harmonizuje instinkt a intelekt. Otevírá kvality vědomí a pochopení na všech úrovních.

Je barvou péče, starostlivosti, spirituality, zbožnosti, oslavou stvoření.