Kontemplace

Vikipedie: Kontemplace je vnímána jako nejvyšší stupeň modlitby po předchozí afektivní a rozjímavé formě modlitby. Pravdou však je, že kontemplace je díky křestní milosti přítomna vždy, avšak cestou modlitby dochází díky Božímu svobodnému působení a lidské spolupráci (disponování) k jejímu rozvíjení do vrcholných stavů.

Kontemplace je skutečně jednou z nejvyšších forem spojení se s Otcem z roviny 3D. Jde o techniku, která koncentruje pozornost na přítomný okamžik. Uvolňuje zablokované energie a zprůchodňuje Páteřní kanál pro vstup Boží Lásky. Techniku, se kterou pracuji se provádí s pomocí Živého Ohně./Pro začátek postačí svíčka./ Nyní Vám popíši postup:

1. Usadíte se pohodlně s rovnými zády. V této podobě je možné mít překřížené nohy, aby neunikala energie,  kterou kanál pročišťujeme. Volně dýcháte.

2. Zapalte svíčku, nejlépe ve tmě nebo v příšeří.

3. Pomalu přivírejte oči,  mírně otevřené oči sledují paprsky světla, jak se vlévají do vašeho Srdce. ( Pro začátek je mnohdy těžké udržet pozornost, byť jen pro tuto část. Pokud je to pro vás těžké, nepokračujte dál, dokud nenatrénujete svojí pozornost. Mysl se bude snažit strhnout vaši pozornost do minulosti nebo budoucnosti. Je to signál, že vaše mysl vládne vašemu vědomí. Cílem je však udržet pozornost vědomně v přítomnosti. Pak se nacházíté v centru vašeho srdce, ve vědomí.)

4. Sledujte, jak světlo skrze paprsky naplňuje vaše Srdce. To pokračuje do chvíle, kdy světlo naplnilo srdeční oblast.

5. Pomocí nádechu a výdechu veďte světlo páteřním kanálem nahoru a dolů. Najděte si vlastní rytmus, který vám bude vyhovovat. Můžete vydechnout nad 7. čakrou nad hlavou, nebo se zde nadechnout a výdech uskutečnit v konci páteře. Pokračujte tak dlouho, až zaznamenáte uvolnění a stav harmonie. Zde je možné proces ukončit.

6. Pociťujete-li někde sevření, neprůchodnost, napětí, pak  zaměřte do této oblasti svojí pozornost. Zde můžete provádět různé postupy. Zablokované místo se dá třeba rozpustit ve světle, které vámi proudí. Důležitá informace pro rozpouštění je: Dovolit si to uvolnit, umožnit tomu odejít, či rozplynout. Velmi pomáhá odevzdání tohoto procesu do Božích procesů. Jednoduše Jej nechat vstoupit a působit.

7. U mužů stačí pročišťovat páteřní kanál. U žen je ještě jedna rovina. Ženy uskutečňují   Boží prostor, proto nestačí vyčistit jen páteřní kanál a čakry. Je potřeba zapojit do uvolnění celou podstatu a vyčistit celý prostor, který může mít nekonečnou podobu. Kdo tohoto dosáhne, je s Ním dokonale sjednocen. Naplňován láskou a harmonickým klidem.

8. Tento proces končí ve chvíli, kdy jste dosáhli klidu a harmonie.

Vřele doporučuji provádění kontemplace ve skupinách, kde se energie kvantuje.

U párů se doporučuje kontemplační proces jako předehra milování. Jde o zcela jinou rovinu vzájemného vnímání. Mimo ego a v kombinaci s postupy, které vyučuje tantra, nastává cesta k dosažení nejvyššího stavu splynutí.

Je zde i možnost získávat odpovědi, využívá se i jako přímá zpověď. Odevzdání problémů k řešení. Zde je podstatné nic neočekávat. Je dobré položit informaci jako když odešlete dopis. Jakmile příjde čas, odpověď se sama dostaví :)

Tento proces je úžasný v psychických obtížích, kdy nejde zastavit mysl. Máte deprese,úzkosti. Kdykoli nastane takovýto vnitřní tlak, stres, zapalte si svíčku a uvolňujete vnitřní prostor. Záhy zjistíte, že situace je mnohem schůdnější než byla před tím.