Meditace v solné jeskyni v Příbrami

21. 2. Posvátné ženské lůno

Tato meditace určená výhradně  pouze ženám je zaměřená na uzdravení ženské síly a obnovení energie Bohyně. Tato energie je také nazývána jako ženský svatý grál. K této meditaci bude potřeba karimatka a pohodlné oblečení.

Z vlastní zkušenosti doporučuji: Vzkaz od Věrky Zajíčkové- Pokud projdete touto meditací a nastartujete si uzdravení a vnímání vlastního nádherného ženství, nabízím Vám následovné silné rozproudění a navnímání ženské energie při TANTRA MASÁŽI. Prožijete si při ní naplno blažený  pocit, že jste BOHYNĚ (znáte ten pocit?).

Meditace a tantra masáž na sebe úžasně navazují – budou velkým krokem na Vaší cestě k božské

http://cms.masazeoblacky.webnode.cz/news/meditace-zanetky-matesove-v-solne-jeskyni/

21. 3. Nebe na Zemi

Nebe na zemi je označení pro podstatu hmoty a ducha. Otázkou, kde je uskutečněno a projeveno nebe na Zemi? Zodpoví zážitková meditace. Dotkneme se také Božské podstaty v nás samých, kdy prožijete posvátnost sebe samých.

18. 4. Uskutečnění záměru

Meditace uskutečnění záměru je návodem, jak se ve svých přáních vyhnout nechtěným efektům v podobě vesmírných bonusů. Děje se tak vždy, když za přáním stojí ego a vlastní chtění. To, o čem zde bude řeč, souvisí s tvořením a vědomým užitím vesmírných zákonů. Jak záměr uskuteční rezonance bez zbytečný lekcí.

16. 5. Kontemplace – nulový bod

U této meditace se naučíme pročišťovat páteřní kanál. Ten je hlavní spojnicí s Otcem a jeho léčivou bezpodmínečnou láskou. Vědomé uvolnění všech napětí a přenesení starostí k řešení vyšším principem. Kontemplace je nástroj k duchovnímu růstu. Umožňuje rozpouštění a transformaci nízkých energetických vibrací a přepětí psychiky. Propojuje se srdcem a nabízí přímou komunikační linku s těmi nejvyššími bytostmi.

20. 6. Léčení vlastní silou

Pokud dokáži pročistit a zaktivovat svůj vlastní potenciál, potom se dá nasměrovat k léčení a vyléčení. A tento záměr je předmětem této meditace.

19. 9. Hojnost

Hojnost je darem pro ty, kdož jsou otevření a dovolují skrze sebe proudit Boží sílu. Součástí tohoto setkání bude pročištění fyzického a energetického těla, aby došlo k otevření se proudění a defakto životu ve své skutečné podstatě.

17. 10. Síla srdce

Láska je vše, co tvoří a uskutečňuje. Je třeba mít zažitou skutečnou bezpodmínečnost. Skutečná síla srdce je v uvědomění jeho podstaty. Je středobodem fyzické i duchovní úrovně. Propojuje a projevuje skrze tyto sjednocené roviny. Záměrem této meditace je prožitek a sjednocení obou pólů těchto rovin

21. 11.  Láska, vůle, moudrost

Tyto kvality tvoři rovnovážnou rovinu života. Pokud jsou v rovnosti ve vyváženém poměru, pak člověk žije vědomě tvořivý život radosti a štěstí. Dosáhnout vyváženého stavu těchto kvalit je dlouhý proces. Je však možné na chvíli vyzkoušet si tuto harmonii. Ať víme, kam směřujeme a za co pokládáme své úsilí J

19. 12. Ježíšek

Blížící se Vánoce a oslava zrození Ježíška je událost, kterou si lidstvo znovu a znovu připomíná a většina národů se sjednocuje v prožívání této radosti. Díky tomuto jednotnému zájmu a prožitkům jednotlivců vzniká velice intenzivní energetické pole, které umožňuje úžasné sjednocení se s jeho světlem a Boží láskou, kterou sem přinesl.

©

 

… meditací provází Žaneta Matesová ( www.zafiro.cz )od 19:00 hodin

Vstupné 140